You are from: United States, Go to our American website. Close

Työmme vaikutus kehitysmaissa

Instagram

Työmme vaikutus kehitysmaissa

Volunteers with a Senegalese man who runs a business funded by the Microfinance Project.

Joskus ihmiset miettivät millainen vaikutus lyhytkestoisella vapaaehtoistyöllä on. Voi olla hankala ymmärtää mikä on vapaaehtoisten vaikutus muutamassa viikossa, mutta on tärkeää muistaa, että kun tuhannet vapaaehtoiset osallistuvat hankkeisiin vaikka ainoastaan muutaman viikon ajaksi, on työllä kokonaisuudessaan vaikutus pitkäntähtäimen tavoitteisiin. Näin vapaaehtoistemme ja henkilökuntamme työllä on suuri vaikutus kehitysmaissa.

Vapaaehtoisemme työskentelevät useiden eri riskiryhmien kanssa avustamalla vähäosaisia yhteisöjä ja yksittäisiä apua tarvitsevia henkilöitä. Otamme tämän vastuun tosissamme. Projects Abroad tarjoaa vapaaehtoisille tukea ja turvaa ja mahdollisuuden osallistua hyvin organisoituihin hankkeisiin.

Työmme vaikutus sosiaalisella tasolla

Useat hankkeemme keskittyvät parantamaan sosiaalista hyvinvointia yhteisöissä, joissa vapaaehtoisemme ovat apuna. Vapaaehtoisemme voivat auttaa kouluissa, jotka kärsivät resurssipulasta tai avustaa päiväkodeissa varhaiskasvatustyössä.

Opetus- ja hoivahankkeemme perustuvat hallintosuunnitelmien tavoitteiden mukaiseen työhön. Tämä mahdollistaa sen, että vapaaehtoiset ja työntekijät pystyvät seuraamaan työn vaikutusta kaikissa hankekohteissamme ja varmistamaan, että saavutamme pitkäntähtäimen tavoitteet. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen, vapaaehtoisemme ovat käyttäneet hoivatietokantaa, jonka avulla vapaaehtoiset pystyvät seuraamaan hankekohteen lapsien kehitystä reaaliajassa ja jatkamaan aikaisempien vapaaehtoisten työtä.

Vapaaehtoisemme työskentelevät lukutaidon parantamisen parissa ympäri maailmaa, osallistuvat vähäosaisissa yhteisössä suoritettavaan terveydenhuoltotyöhön ja tarjoavat apua vammaisille. Projects Abroad rahoittaa myös ihmisoikeushankkeita neljässä maassa.

Työmme vaikutus luonnonsuojelutyössä

Projects Abroad volunteers participate in a beach clean-up as part of Conservation activities in Fiji.

Luonto & Ympäristö –hankkeemme työllä ympäri maailmaa on suuri vaikutus luonnonsuojelutyön niin merien suojelussa, sademetsissä ja luonnonsuojelualueilla. Kerämme paljon tutkimustuloksia ammattitaitoiset työntekijöidemme johtamana ja teemme käytännönläheistä työtä luonnossa.

Luonnon saastuminen on yksi suurimmista uhkista monille tuhansille eri lajeille. Merien suojeluhankkeissa vapaaehtoisemme ottavat osaa säännöllisesti rantojen siivouskampanjoihin ja poistavat näin paljon jätteitä rannoilta ja merestä. Vuonna 2015, vapaaehtoisemme keräsivät yli 8 tonnia jätettä. Tämä on vain yksi esimerkki luonnonsuojeluvapaaehtoisiemme ja paikallisten työntekijöidemme työstä. Toinen iso osa luonnonsuojelutyötä on yhteisössä suoritettavat kampanjat, joissa kerromme luonnonsuojelun tärkeydestä, saastuttamisen haitoista luonnolle ja kannustamme ja autamme yhteisöjä elämään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Taloudellinen vaikutus

Volunteers with a Senegalese man who runs a business funded by the Microfinance Project.

Monet hankkeistamme pyrkivät suoranaisesti avustamaan yhteisöjen ja yksittäisiä avun tarpeessa olevien henkilöiden taloudellista tilannetta. Vapaaehtoisemme apu on mahdollistanut erilaisten resurssien tarjoamisen ympäri maailmaa ja täten avustamme taloudellista kasvua vähäosaisissa yhteisöissä, joita tuemme.

Esimerkiksi mikrorahoitushankkeissa vapaaehtoiset kouluttavat mikrolainoista hyötyviä pienyrittäjiä kirjanpidon, markkinoinnin, ja rahoituksen aloilla.

Vapaaehtoistemme osaamisen ja avun lisäksi tunnistamme materiaalisen avun tärkeyden. Voimme toimia nopeasti ja tehokkaasti kun tilanne vaatii niin. Vuonna 2015, Projects Abroad yhteisö lahjoitti yli puoli miljoonaa hankekohteisiimme kohdemaissa.

Global Impact -raportti

Projects Abroadin vapaaehtoistemme saavutuksia ei ole mahdollista tiivistää muutamiin sanoihin ja esimerkkeihin ja niinpä olemme keränneet vuoden Global Impact –raporttiin (saatavilla vain englanniksi) lisätietoja saavutuksistamme eri hankkeissa ympäri maailmaa.

Nuorten vapaaehtoisleireillä tehdyn työn vaikutus

Joka vuosi tuhannet nuoret vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoisleireille. Heidän työllään on tärkeä ja positiivinen panos pitkän tähtäimen tavoitteisiimme yhteisöissä, joissa he työskentelevät. Voit lukea tarkemmin työn saavutuksista vuoden 2016 raportissa.