You are from: United States, Go to our American website. Close

Siirtyminen orpokotityöstä perheidenyhdistämistä tukevaan yhteisötyöhön

Projects Abroad Care volunteers play with children at an orphanage in Tanzania

Monien vuosien ajan Projects Abroad on tehnyt yhteistyötä orpokotien ja muiden laitoksien kanssa ja tarjonnut hoivaa ja tukea sitä tarvitseville lapsille. Vapaaehtoistemme apu on parantanut lasten elinoloja näissä lastenkodeissa ja antanut lapsille parempia mahdollisuuksia opetus- ja hoivatyön kautta.

Silti, lapsien sijoittaminen lastenkoteihin ja laitoksiin pitäisi olla ainoastaan viimeinen keino lastensuojelussa. Uskomme, että aina kun se on mahdollista, lapsen on parempi olla vanhempien kasvatettavana, lähellä perhettä, tai yhteisöön kuuluvassa sijaisperheessä. Perheidenyhdistämistä tukeva lähtökohta hoivatyössä on pitkäntähtäimen ratkaisujen kannalla parempi vaihtoehto lapsille kuin orpokodit.

Viime vuosien aikana, hoivahankkeemme ovat vähitellen ruvenneet siirtymään perheidenyhdistämistä tukevaan yhteisötyöhön. Tavoitteemme on tarjota enemmän tukea järjestöille sekä yhteisön ja perheiden hoivatyöhön, jotta lapset kasvatetaan mahdollisimman vakaassa elinympäristössä, joissa he voivat menestyä. Vapaaehtoisemme tekevät avustustyötä päivähoitokeskuksissa, päiväkodeissa, kouluissa ja äideille, vauvoille ja vanhuksille tarkoitetuissa tukiryhmissä orpokotityön sijaan.

Yhteisötyön edut

Perheidenyhdistämistä tukeva yhteisötyö on hoivatyötä, jossa lapsi hyötyy avusta pitkällä tähtäimellä. Alla listaamme tämän tyyppisen työn hyötyjä:

  • Olemme aina uskoneet, että orpo- ja lastenkodit sekä laitokset ovat viimeinen keino lastensuojelussa.
  • Meillä on nyt mahdollisuus auttaa uusia sukupolvia tukemalla ja kannustamalla perheidenyhdistämistä työskentelemällä vanhempien kanssa.
  • Perheidenyhdistämistä tukeva yhteisötyö on usein paremmin organisoitua kuin orpokotityö, jolloin vapaaehtoiset pystyvät auttamaan enemmän hankekohteissa ja heidän kokemuksensa vapaaehtoisena on merkityksellisempi.
  • Avustustyömme on laaja-alaisempaa, jopa tarkoittaa hankkeiden kehittämisellä on pitkäkestoiset tavoitteet ja ne ovat kestävää kehitystä tukevia. Esimerkiksi, mikrorahoitushankkeemme tarjoavat lainoja vanhemmille, jotta he voivat olla omavaraisia ja joka antaa vakautta perheen elämään. Kansanterveyshankkeet taas tarjoavat terveydenhuoltopalveluja ja ihmisoikeushankkeet laillista apua, jotta tukee perheen turvaamista. Ravitsemushankkeiden vapaaehtoiset jakavat tietoisuutta ja parantavat perheiden elämänlaatua.

Toimintaperiaatteemme lasten kanssa työskentelyyn

Projects Abroadille vapaaehtoistemme ja lapsien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on selkeät käytännöt lastensuojeluun liittyen ja kaikki vapaaehtoisemme ja työntekijämme noudattavat näitä käytäntöjä.

Tarkastamme, että kaikki yhteistyökumppanimme käytännöt ovat sääntöjen mukaisia ja heidän työllään on aidosti tarve yhteisössä. Lisäksi, varmistamme, että heillä on määriteltyinä pitkäntähtäimen tavoitteet, joita vapaaehtoistemme apu tukee.

Paikallisten yhteistyökumppanien työskentelyn lisäksi meillä on hoivahallintasuunnitelmat kaikissa kohdemaissamme, joissa työskentelemme lasten parissa. Nämä hoivahallintasuunnitelmat antavat jokaiselle hankkeelle selkeän tarkoituksen ja määritetyt tavoitteet, joka ohjaavat vapaaehtoisten työtä. Jos esimerkiksi päiväkodissa on huomattu etteivät lapset saavuta ikään liittyviä kehityksen virstanpylväitä, vapaaehtoisemme keskittyvät niiden kehittämistä tukevaan varhaiskasvatustyöhön.

Olemme myös investoineet turvattuun Global Impact –tietokannan kehittämiseen. Tämä tietokanta auttaa keräämään tietoja ja seuraamaan lasten kehitystä hankekohteissa. Tämän tietokannan avulla kehityksen seuranta jatkuu vapaaehtoisten lähdettyä ja seuraava vapaaehtoinen voi jatkaa tärkeää työtä. Jokainen vapaaehtoinen saa käyttöoikeuden tietokantaan ainoastaan siksi aikaa kun he osallistuvat hankkeeseen.

Vapaaehtoistyö lasten parissa Projects Abroadin kautta

Meillä on useita eri hoivahankkeita, joissa vapaaehtoiset voivat työskennellä lasten apuna kehitysmaissa. Voit lukea lisää hoivahankkeistamme ja ottaa meihin yhteyttä jos haluat kuulla lisää miten voit auttaa ja tietää mikä hankekohde ja maa soveltuvat sinulle parhaiten.


 
Soita meille :
(09) 2316 3439
ma-pe 10-18
Ota yhteyttä
Lähetä