You are from: United States, Go to our American website. Close

Pakolaisapuhanke Italiassa

Pakolaisapuhanke Italiassa

 • Hankkeen sijainti: Reggio Calabria ja Camini
 • Työtehtävät: Italiaan laivoilla saapuvien pakolaisten ja siirtolaisten avustaminen
 • Vaatimukset: ei vaatimuksia
 • Minimi-ikä: hanke on avoinna vähintään 18-vuotiaille vapaaehtoisille
 • Hankekohde: pakolaiskeskukset
 • Majoitus: isäntäperhe tai yhteismajoitus muiden vapaaehtoisten kanssa
 • Hankkeen kesto: yhdestä viikosta alkaen

Vapaaehtoiset opettavat pakolaisia Italiassa

Koko Eurooppa on keskellä pakolois- ja siirtolaiskriisiä. Kymmenet tuhannet epätoivoiset pakolaiset Afrikasta, Lähi-Idästä ja Aasiasta matkustavat vaarallisia reittejä tuhansia kilometrejä ja pyrkivät ylittämään Välimeren vaarallisista olosuhteista huolimatta paremman elämän toivossa. Monet menehtyvät usein traagisesti matkan viimeisellä etapilla ylittäessään meren ja ennen kuin he saapuvat Euroopan rantaviivalle.

Rannikolle saapuvien pakolaisten vaikeudet eivät kuitenkaan lopu heidän saavuttuaan Eurooppaan. Valtion apu ei ole pystynyt auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia pakolaisia. Yksittäiset vapaaehtoiset ja järjestöt ovat mukana avustamassa Eurooppaan jo saapuneita ja tuhansia päivittäin saapuvia pakolaisia ja siirtolaisia.

Projects Abroad on aloittanut yhteistyön etelä-Italiassa toimivien paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät pakolaisten ja siirtolaisten parissa. Tämä työ sisältää pakolaisten ja siirtolaisten avustamista heidän saavuttuaan Italian rannikolle ja voit myös opastaa heitä tarjolla olevista palveluista ja tukea heitä sopeutumisprosessissa.

Ensimmäinen aloite on yhteistyöhanke kansainvälisen järjestön kanssa Reggio di Calabrian alueella. Vapaaehtoiset avustavat tässä aloitteessa pakolaisten vastaanottamisessa.

Pakolaisia kuljettavat veneet saapuvat tänne rajaa vartioivien merivoimien ja rannikkovartioston pelastamina. Vapaaehtoiset avustavat pakolaisten vastaanottamisessa. Kun vene saapuu, vapaaehtoiset auttavat henkilötietojen keräämisessä, seulovat sairaat ja haavoittuneet ja niin edelleen. Lääketieteen opiskelijoiden apu on erityisen hyödyllistä tässä hankkeessa. Englannin ja ranskan kielitaidot auttavat myös avustustyössä, koska pakolaiset ja siirtolaiset ovat Afrikasta.

Projects Abroad tekee yhteistyötä myös toisen järjestön kanssa, joka tarjoaa tukea pakolaisille ja siirtolaisille. Työskentelemme useissa kohteissa Calabrian alueella, jonne pakolaiset ja siirtolaiset on majoitettu. Tähän avustustyöhön kuuluu esimerkiksi avustus laki- ja ihmisoikeusasioissa ja mahdollisesti perheenjäsenien etsinnöissä. Pakolaiset ja siirtolaiset osallistuvat oppitunneille, joissa he voivat parantaa heidän kielitaitoaan ja oppia eri kulttuureista. Vapaaehtoisten monet eri taidot ja erikoisosaaminen ovat tarpeen tässä hankkeessa.

Tässä hankkeessa on myös mahdollista tuoda esille omia ideoita ja auttaa esimerkiksi käännöstyössä, vanhusten avustustyössä ja olla apuna kaupungintalolla. Hankkeen kiireellisen ja odottamattoman työnkuvan takia pyydämme vapaaehtoisiamme olemaan oma-aloitteisia heidän työskennellessään paikallisten yhteistyökumppanien ja työntekijöidemme kanssa.

Vapaaehtoisten työhön kuuluu muun muassa:

 • Lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijat, jotka puhuvat englantia, ranskaa tai arabiaa:
   • avustamaan saapuvien pakolaisten ja siirtolaisten terveystarkastuksissa
   • sairaiden pakolaisten vieminen sairaalaan, yksin saapuneiden lapsien terveystarkastuksissa auttaminen ja seuranta
   • Punaisen Ristin lääkärien avustaminen hätätilanteissa ja vakavissa tapauksissa
   • Pakolaisten tilanteen säännöllinen seuraaminen pakolaiskeskuksessa
   • niiden integrointiprosessia olevien pakolaisten avustaminen, jotka ovat olleet maassa muutamia kuukausia ja tarvitsevat terveydenhuoltoapua englanniksi tai ranskaksi
 • Psykologit ja terapeutit, jotka puhuvat englantia, ranskaa tai arabiaa:
   • psykologisen tuen tarjoaminen veneillä saapuneille pakolaisille heidän traumaattisen kokemuksen jälkeen ja tuen tarjoaminen matkalla läheisen menettäneille pakolaisille
   • muutamista viikoista kuukausiin jo Italiassa olleiden pakolaisten ja siirtolaisten tukeminen silloin kun he tarvitsevat apua tilanteen ymmärtämiseen
   • matkasta tai läheisen menetyksestä traumatisoituneiden nuorten ja lapsien tukeminen
   • yksin ilman perhettä saapuvien miesten tukeminen heidän kohdatessaan uuden ja tuntemattoman tilanteen
 • Yleisvapaaehtoiset (ei erityisvaatimuksia):
   • pakolaisten päivittäinen avustaminen heidän dokumentoimisessa, ja askareissa sekä heidän saattaminen, koska he eivät saa poistua pakolaiskeskuksesta yksin ennen kun he saavat viranomaisten luvan ja tarvittavat asiakirjat
   • tekemisen järjestäminen nuorille, jotka haluavat osallistua liikunta- ja taide-aktiviteihin, ja haluavat tutustua muihin nuoriin
   • pakolaisten ja siirtolaisten avustaminen paperityössä ja yleisesti integroitumisprosessissa
 
Soita meille :
(09) 2316 3204
ma-pe 15-21
Ota yhteyttä
Lähetä
Feedback
Vaikutat kiinnostuneelta hankkeistamme! Kertoisitko meille lisää?
Mielelläni!Ei juuri nyt, kiitos.